Sök efter:

Vi måste ha bra personal för att kunna nå de höga mål vi satt upp.

Därför ställer vi följande krav på våra anställda:

  • erfarenhet från olika slag av städning
  • kunna prata vardaglig svenska
  • professionell attityd gentemot arbetet
  • känsla för personlig integritet

I gengäld erbjuder vi:

  • en bra arbetsmiljö
  • ständig utveckling av arbetsmiljöaspekterna
  • återkommande kompetenshöjande kurser

Vi lyssnar på våra anställda och agerar direkt om något går att göra bättre!