Sök efter:

Den kontorstädning vi erbjuder alla våra kunder utgår från det vi kallar bastjänster och kan liknas vid ett ”grundpaket” för lokalvård. Kontorsstädning innefattar ett antal olika uppgifter som i sin tur
utgår från en god arbetsmiljö och ett förebyggande lokalunderhåll.

Beroende på lokalernas ändamål, utformning och vilken verksamhet som bedrivs…och när…anpassas bastjänsterna till dessa förutsättningar.

Vi kallar det för verksamhetsanpassad kontorsstädning.

Nedan beskrivs delarna och innehållet i de s.k. bastjänsterna för kontorsstädning.

Kontorsrum:

 • Dammtorkning av samtliga fria ytor
 • Golv moppas, våttorkas vid behov.
 • Dammsugning av mjuka mattor (stoppade möbler vid behov).

Lunchrum:

 • Dammtorkning av fria ytor på möbler.
 • Rengöring av diskbänkar om porslin o dyl. är bortplockat.OBS! Diskhantering utförs vid beställning.
 • Golv moppas och våttorkas.

Toaletter och Tvättrum:

 • Rengöring av sanitär inredning samt särskilt utsatta väggytor.
 • Golv moppas och våttorkas.
 • Påfyllning av toalettpapper, pappershanddukar och flytande tvål.

Entréer:

 • Golv moppas, vid behov våttorkas.

Korridorer:

 • Golv moppas, vid behov våttorkas.

Trappor:

 • Dammtorkning av ledstänger samt fria ytor.
 • Golv moppas och vid behov våttorkas.

Föreläsningssalar och Grupprum:

 • Dammtorkning av fria ytor.
 • Golv moppas, vid behov våttorkas.

Arkiv och Förråd:

 • Golv moppas, vid behov våttorkas.

Kontakta oss gärna för ytterligare information eller prisuppgifter angående Kontorsstädning.